Home ข่าวทั่วไป

China expands democracy ไปยัง DR Congo ท่ามกลางวิกฤติ COVID – 19

China expands democracy ทางกระทรวงต่างประเทศคองโกกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจีนได้ผ่อนปรนหนี้บางส่วนให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก DRC

o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ส่งผลให้ DRC ไม่ต้องชำระคืนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจากจีนที่ครบกำหนดในสิ้นปี 2563 กระทรวงไม่ได้บอกว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนเท่าใด จีนได้ขยายการบรรเทาหนี้มูลค่ามากกว่า 2 พ้นล้านๆดอลลาร์ไปยังประเทศกำลังพัฒนาภายใต้กรอบกลุ่ม 20 กลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่เผชิญวิกฤตโควิด – 19 มีพื้นที่หายใจทางการเงินมากขึ้น

o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ข้อตกลงล่าสุดได้รับการประกาศในงานแถลงข่าวร่วมที่กินชาซากับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ ในฐานะเพื่อนที่น่าเชื่อถือที่สุดของคองโกจีนปรารถนาที่จะให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของคองโกต่อไป หวางอ้างในแถลงการณ์ของกระทรวงคองโกจากข้อมูลที่รวบรวม

China expands democracy ทางกระทรวงต่างประเทศคองโกกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจีนได้ผ่อนปรนหนี้บางส่วนให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก DRC

China expands democracy ได้บรรลุข้อตกลงกับคองโกเป็นที่เรียบร้อย

ผู้ผลิตโคบอลต์และทองแดงรายใหญ่ดึงดูดเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากคนงานเหมืองจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการส่งออกของคองโกไปยังจีนเพิ่มขึ้น 30% ในปี 2020 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดย China Africa Research Initiative ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์หน่วยงานของจีนได้ขยายเงินกู้ 53 รายการไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกระหว่างปี 2000 ถึง 2018 เป็นจำนวนเงิน 2.4 พันล้านดอลลาร์ การให้กู้ยืมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ภาคการผลิตไฟฟ้าการขนส่งและการขุด

สมัครสมาชิกเล่น คาสิโนออนไลน์ คลิกเลย !