Home ข่าวทั่วไป

ผู้ประท้วงในกรุงเยรูซาเล็ม เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก

ผู้ประท้วงในกรุงเยรูซาเล็ม ชาวอิสราเอลหลายพันคน ได้ประท้วงที่ทำเนียบของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเรียกร้องให้เขาลาออกเนื่องจากรัฐบาลถูกว่าไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา ได้ ใบปลิวบางส่วนที่ทำโดยผู้ประท้วงเมื่อวันอังคาร ได้ทำการทำออกมาว่า การทุจริตของเนทันยาฮูทำให้เราป่วย และ อยากให้ นายกเนทันยาฮูลาออกไป

ไวรัสที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ไวรัสโควิด 19 แต่เป็นการคอร์รัปชั่น ผู้ป้วยท้วง Laurent Cige ซึ่งมาจากเทลอาวีฟเข้าร่วมกล่าวกับสำนักข่าว AFP นาทานนาฮูถูกฝ้องในเดือนมกราคมที่ผ่านจากการติดสินบนการทุจริตและการละเมิดความเชื่อมันในสามกรณี และ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาได้จัดตั้งรัฐบาลเอกภาพขึ้นมาใหม่หลังจากความวุ่นวายทางการเมืองนานกว่าหนึ่งปีและยืนยันว่าค่าใช้จ่ายนั้นถูกส่งไปเพื่อขับไล่เขาออกจากตำแหน่ง ในวันนี้พิจารณาคดีครั้งต่อไปที่ศาลแขวงกรุงเยรูซาเล็กกำหนดวันที่ 19 กรกฎาคมภายใต้กฎหมายของอิสราเอลนายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกก็ต่อเมื่อถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาโดยมีการอุทธรณ์ทั้งหมดไปซึ่งในกรณนีของเนทันยาฮูอาจจะต้องใช้เวลาหลายปี

ผู้ประท้วงในกรุงเยรูซาเล็ม มีความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้น

ผู้ประท้วงในกรุงเยรูซาเล็มได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดการของอิสราเอลในเรื่องการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรน่า เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่ามีผู้ป่วยมากกว่า 1,400 รายที่ได้ถูกบันทึกไว้ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตำรวจได้แยกย้ายกลุ่มนักกิจกรรมที่ตั้งเต็นท์นอนนอกที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการของนายกนาทานนาฮูประชาชนหลายพันคนประท้วงในเมือเทลอาวีฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อร้องทุกข์ต่อนายรัฐมนตรีและนาโยบายเศรษฐกิจของเขาอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก : คาสิโนออนไลน์